Kategorie
Aktualności Dla personelu Publikacje Świat Wszystko

A Trial of Lopinavir-Ritonavir in Adults Hospitalized with Severe Covid-19

Artykuł opublikowany w The New England Journal o f Medicine

Kategorie
Aktualności Wszystko Zalecenia

Wytyczne NIZ-PZH dotyczące określania przyczyn zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19

Kategorie
Aktualności Dla personelu Wszystko Zalecenia

Zalecenia postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Kategorie
Wszystko

PATIENT SAFETY RECOMMENDATIONS FOR COVID-19 EPIDEMIC OUTBREAK

Materiał od Italian Network for Safety in Healthcare (INSH)

Kategorie
Aktualności Dla personelu Wszystko Zalecenia

Zalecenie Ministra Zdrowia

Kategorie
Wszystko

Nasza odpowiedzialność

Materiały i informacje zamieszczane w serwisie są oparte o najbardziej aktualne doniesienia dostępne w czasie ich opracowywania. Dokładamy wszelkich starań by były to informacje rzetelne jednak ich wykorzystywanie odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Kategorie
Aktualności Wszystko Zalecenia

List Sekretarza Stanu MZ do pracowników sektora ochrony zdrowia

Kategorie
Dla personelu Do pobrania Publikacje

Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health CareWorkers Exposed to Coronavirus Disease 2019

Kategorie
Dla personelu Do pobrania Wszystko Wytyczne

Postępowanie kliniczne w ostrym zakażeniu dróg oddechowych o ciężkim przebiegu (SARI) w przypadku podejrzenia choroby COVID-19

Materiał udostępniony przez Grupę Roboczą Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii COVID-19

Kategorie
Dla personelu Konsultant Krajowy Wszystko Zalecenia

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji