Kategorie
Aktualności Dla personelu Wszystko

Grupa Robocza Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii COVID19

Została powołana Grupa Robocza Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii do spraw opracowywania wytycznych i zaleceń dotyczących krytycznie chorych na COVID-19

  • Prof. dr hab. Radosław Owczuk
  • Dr hab. Mirosław Czuczwar
  • Dr med. Agnieszka Misiewska-Kaczur
  • Dr med. Dariusz Onichimowski
  • Prof. dr hab. Andrzej Piotrowski
  • Prof. dr hab. Wojciech Szczeklik
  • Dr med. Robert Włodarski
Kategorie
Aktualności Dla personelu Wszystko

China with the Word Webinarium

Kategorie
Aktualności Dla personelu Do pobrania Publikacje Wszystko

Schemat postępowania chorych na COVID-19 wymagających wentylacji mechanicznej

Materiał udostępniony przez Grupę Roboczą Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii COVID-19

Kategorie
Aktualności Dla pacjentów Dla personelu Filmy Inne Wszystko

Jak umyć ręce?

Właściwe mycie rąk jest podstawą w unikaniu zakażeń!

Mycie rąk czarną farbą? Dlaczego nie? Zobaczmy gdzie środek myjący w ogóle nie dochodzi.

Kategorie
Dla pacjentów Dla personelu Do pobrania Wszystko

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Kategorie
Dla personelu Wszystko Zalecenia

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji

Kategorie
Dla personelu Wszystko Zalecenia

Komunikat Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicnego i Położniczego

Kategorie
Aktualności Wszystko

Startujemy z bazą wiedzy

W tej części serwisu zamieszczamy sprawdzone materiały do wykorzystania zarówno przez pacjentów jak i pracowników ochrony zdrowia. Zachęcamy do korzystania!

Kategorie
Aktualności Dla personelu Wszystko Zalecenia

Zalecenia Konsultanta Krajowego z dziedziny Chorób Zakaźnych