Kategorie
Dla personelu Do pobrania Wszystko Wytyczne

Postępowanie kliniczne w ostrym zakażeniu dróg oddechowych o ciężkim przebiegu (SARI) w przypadku podejrzenia choroby COVID-19

Materiał udostępniony przez Grupę Roboczą Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii COVID-19